Günümüzde, her geçen saat terabaytlarca verinin üretildiği bir dünyanın içerisindeyiz. Dolayısıyla böyle bir dünyada bir konuda uzmanlaşmak çok daha zor. Bu durum da “derinlemesine uzmanlık” kavramını hayatımıza kazandırmış durumda. Maalesef Türkiye’deki üniversiteler ise bu noktada iyi bir konumda değiller, bölümlerimizde anlatılan içeriklerin çoğu klasikleşmiş methotları anlatmaktan ibaret. Bizim Online Kariyer Danışmanlığı ile amacımız ise bunun ötesine geçerek kendi bölümünüzle ilgili niş bir alan seçerek bu alan üzerine ilerlemek.

Şöyle bir dipnot da belirtmek gerekiyor; artık okuduğu bölümle ilgili çalışanların oranı azalıyor, çünkü 18 yaşında verdiğimiz bir kararı hayatımız boyunca uygulamak zorunda değiliz. Bu sebeple, ilk programlarda tamamen sizin yeteneklerinize, beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza odaklanan soru-cevaplar yapıyoruz. Bu bize, ilerleyen aşamalar için bir taslak sunuyor ve sonraki iki ayı bu taslak doğrultusunda ilerletiyoruz. İki ay sonra ise gelinen noktayı baz alarak içerik ve işleyişte güncellemeler yapıyoruz.

İçerik:

Online Kariyer Danışmanlığı haftada bir gün, birer saat olacak şekilde gerçekleşir ve Zoom portalı üzerinden yapılır. (İlk üç ay için) Bu görüşmelerin içeriği ise temelde şu şekildedir:

  • Konu Anlatımı (her hafta, katılımcının bölüm ya da ilgi alanıyla ilgili iki ya da üç konunun temel seviyede anlatılması)
  • Haftalık Görevler (Anlatılan konularla ilgili çeşitli soruların katılımcıya sorulması ve bunların araştırılması görevi verilmesi)
  • Vaka Analizleri (Katılımcının bölüm ve/veya ilgi alanıyla ilgili örneklerin tartışılması)
  • Katılımcının iş/okul/sosyal hayatında yaşadığı olaylar, krizler ve/veya fikir almak istediği konuların konuşulması

Her dört görüşmenin sonunda, aylık olarak PDF formatında rapor hazırlanır ve katılımcıya iletilir. Buradaki amaç, geçen bir ay içerisnde gelinen noktayı tablo halinde görmektir. Bu raporda ayrıca katılımcının konularla ilgili söylemleri, fikirleri ve araştırmalarından yola çıkarak kendisinin potansiyelleri üzerine düşünceler yer alır. Eğer haftalık görevler arasında katılımcının ekstra ilgi gösterdiği konular olursa, bir sonraki ayın içerik planında o konulara ekstra yer verilir. Çünkü buradaki amaç, üç ayın sonunda katılımcının kendine birkaç uzmanlaşma alanı belirlemiş olmasıdır.

3-6 Ay Arası:

Buradaki amaç, katılımcının artık uzmanlaşmak istediği alanlar arasında deneme-yanılmalar yapmasıdır. Bunu yapmanın yolu ise, katılımcıyı mümkün olduğunca aksiyona geçirecek çalışmalar hazırlamaktır. Bu çalışmalar kişiselleştirilmiş olarak hazırlandığı için genel bir çözümden bahsedemeyiz fakat dijital medyada vitrin olmak önceliklerimizden biri. Bu aşamada ilk üç aydaki bazı çalışmalar (bkz: vaka analizleri, haftalık görevler) devam ederken, konu anlatımları mümkün olduğunca daraltılmaktadır çünkü artık derinlemesine uzmanlık için daha somut sonuçlara odaklanılır.

6-12 Ay Arası:

Bu aşamada katılımcılarımız büyük oranda uzmanlaşma alanlarıyla ilgili çalışmalara başlamıştır ve bu çalışmalarının pazarlaması / yaygınlaşması kısmındadır. Bu kapsamda biz de görüşmelerimizde çalışmaların raporlanması ve olumlu-olumsuz yanları üzerine odaklanmaktayız. Aynı zamanda yeni fırsat kapılarının tartışılması ve bunlarla ilgili aksiyon alınması da bu süreçteki önceliklerimizden biridir. (Bkz: Endüstriyel Tasarım mezunu olup animasyona dayalı sürdürülebilir ambalaj tasarımı üzerine ilerlemek isteyen biri için, bu konudaki yurt içi – yurt dışı proje yarışmalarının incelenmesi)

*Yukarıda da belirtildiği gibi, bu süreçler kişiselleştirilmiş olarak geliştirildiği için herkeste geçerli bir süreç yönetiminden bahsedemeyiz, nitekim Endüstriyel Tasarım örneği de fikir oluşturması adına farazi olarak belirtilmiştir.

12 Ay+

Bu aşamadan sonra artık katılımcımız kendisine uzmanlık alanını belirlemiş şekilde kariyer planlamasını yaparken, aylardır üzerine yoğunlaştığı çalışmaların da karşılığını almaya başlamaktadır. Online Kariyer Danışmanlığı’nın bu aşamadaki fonksiyonu ise; katılımcının kendi sistemini geliştirmesi ve sürekli olarak güncellemesi şeklindedir. Koşullara bağlı olarak farklı konu başlıklarından içeriklerin de (bkz: hobi amaçlı) yer aldığı bu süreçte; katılımcıların networklerini geliştirmesi, mevcut yetkinliklerini en iyi şekilde pazarlaması ve var olan en iyi imkanlara ulaşması için fikir fırtınaları yapılmaktadır.

Bunlar elbette daha önceki süreçte de ele alınan konu başlıkları fakat ilk aylarda daha temel başlıkların ele alınması gerektiği için bunlar genellikle sonraki sürece bırakılmaktadır. Bunu; üniversite sınavına hazırlanan birinin belli bir süreye kadar konu anlatımı çalışıp sonrasını sadece deneme çözmeye ayırması gibi düşünebiliriz.

NOT: Bu tanıtım, henüz kendisini keşfetmemiş ve kariyer planlamasını nasıl yapacağına karar vermemiş kişileri odak alarak hazırlanmıştır. Mevcut durumda belli uzmanlaşma alanları seçip sonrasında kalmış ya da diğer fazlarda olan kişiler için ise elbette farklı süreç ve içerik planlamaları yapılmaktadır. Konuyla ilgili detaylı bilgi için İletişim sekmesindeki formu doldurabilir ya da iletisim@payeplon.com adresinden mailinizi iletebilirsiniz.

%d blogcu bunu beğendi: