Uluslararası Ticaret İktisat İİBF

Ticaretin Geleceği: Alacak Sigortası

Dünyada pek çok şey değişip kullanım alışkanlıkları farklılık gösterirken elbette dış ticaret de bundan eksik kalamazdı. Tabi bu değişimin her zaman teknolojik altyapıya sahip olması gerekmez, nitekim dış ticarette de bu durum böyle. Teknolojideki değişimler genelde insan ihtiyaçlarını öngörüp ona göre şekillenirken dış ticaretteki değişimler ise genellikle mevcut ekonomik ve siyasi durumlardan kaynaklanmakta. Bunun en güncel örneklerinden biri ise mal mukabili ödeme şeklinin dış ticarette pik noktasına ulaşması.

Öncelikle bu ödeme şekillerine kısaca değinecek olursak, dış ticarette aktif olarak kullanılan 5 tür ödeme şekli bulunuyor. (Peşin ödeme, mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili ödeme, akreditifli ödeme) Türkiye’den yapılan ihracatlarda 10 yıl öncesine kadar ağırlıklı olarak kullanılan ödeme yöntemi vesaik mukabiliydi fakat özellikle 2008 krizinden sonra Avrupa ve ABD’deki müşteriler mal mukabiline yönelmeye başladılar. Türkiye’deki ihracatçılar da kriz sürecinde ciddi müşteri kaybına uğramamak adına bu durumu kabullendiler. Mal mukabili ödeme şeklinin getirdiği faydaların yanında zararı da oldu, o da şu şekilde: Mal mukabili ödeme şeklinde ithalatçı mal geldikten sonra parayı ödüyor. Bu durumda art niyetli ithalatçı parayı ödeme işlemini yapmadığında ihracatçılarımız için problemli bir süreç oluşabiliyor. Burada çeşitli çözümler geliştirilmekte, bunlardan en güncel olanı ise Alacak Sigortası. Bu alan şu anda çok yeni ve mal mukabilini kullanarak ticaret yapanların küçük bir kısmı -DTÖ verilerine göre yaklaşık %5- alacak sigortasını kullanıyor fakat bu oran sürekli gelişmekte. (Birkaç yıl öncesine kadar %1’in altındaydı) Özellikle de mal mukabilinin dış ticaretin genelinde tek ödeme şekli olmasıyla birlikte (DTÖ verilerine göre şu anda dünya ticaretinin yaklaşık %70’i mal mukabiliyle yapılıyor ve bu oran daha da artacak) alacak sigortasının kullanım alanının da buna paralel olarak genişleyeceği öngörülüyor.

Sizler de kendinizi bu alanda yetiştirirseniz dış ticaretin içerisinde önemli bir rol üstlenebilirsiniz. Elbette burada teknik konuları bilmek kadar ticaretin geleceğini görebilmek de önemli. Çünkü liderlerin esas görevi teknik bilgiyle ön plana çıkmak değil, onu bilenlerin yönetmek için geleceği kurgulayabilmektir. Alacak sigortası da bu geleceğin önemli aktörlerinden birisi olacak ve bunu önceden görüp ona göre kendisini yetiştirenler de kariyerlerinde bunun katkısını görecekler.

%d blogcu bunu beğendi: