Bu iki kavramı birleştirmeden önce iktisadın kendi gelişimini tanımlayalım. 2000’lerin başına kadar iktisat hep maksimum faydaya odaklıydı. Çünkü insanlar her kararını en mantıklı dayanaklara göre alırdı, en azından iktisat ve pazarlama durumu böyle ele almaktaydı. Sonrasında Daniel Kahnemann’a 2002 Nobel Ekonomi Ödülü’nü getiren çalışması gösterdi ki bu durum pek öyle değil. İnsanlar, içinde bulundukları durum ya da diğer çeşitli etmenlere bağlı olarak bazen irrasyonel kararlar da alabilirler. Bunu bilmek pazarlama dünyasına yeni bir başrol getirdi: Nöropazarlama.

Nöropazarlama Kahnemann’ın çalışmalarından önce de vardı fakat hep belli sektörlerin alternatif stratejilerinden biri arasındaydı. Bu çalışmayla birlikte artık nöropazarlamanın rolü artarken çeşitliliği de genişlemeye başladı. Eskiden sadece müşteriye “en kârlı” gibi tanıtımlarla satılması gereken ürünler artık daha farklı vurgularla da tanıtılabilecekti. Bu konuda davranışsal iktisadın bir diğer önemli etkisi, Kahnemann’la benzer alanlarda çalışıp 2017’de Nobel Ekonomi’yi alan Richard Thaler’ın tespitleri oldu. Thaler’in çalışmaları bize gösterdi ki, müşterilerin bu kararı sadece belli alanlarda değil her sektörde geçerli. Fakat sigorta sektöründen yola çıkarak belirlediği sistem bu konuda bir rehber olma özelliği taşıyor. Bu sistem, firmaların sunduğu vaatleri kısa ve uzun vadeli olarak ikiye ayırmakta. İkisi de kendi içinde çeşitli avantajlara sahipken müşteriler genellikle kısa vadeli olanı tercih etmeye eğilimli oluyorlar.

Bugüne kadar davranışsal iktisadın sunduğu bir portre vardı, bundan sonraki süreçte nöropazarlamanın ağırlığını göreceğiz. Şu ana kadar elde edilen önemli bir veri bulunuyor, bunların işlenip yorumlanabilmesi ise nöropazarlamanın alanı. Bu nedenle İşletme ve Endüstri Mühendisliği mezunları kadar İktisat, Maliye ve Çalışma Ekonomisi mezunları da nöropazarlamada önemli işler yapabilir çünkü nöropazarlama altyapısının oluşmasında bu mali bölümler de önemli bir pay sahibi. Firmalar müşterileri nasıl ikna edebilir? Onları psikolojik olarak etkilemek için karar yetilerini nasıl değerlendirebilirler? Tüm bunlar, önümüzdeki süreçte nöropazarlamanın yoğunlaşacağı sorulardan bazıları. Muhtemelen davranışsal iktisatta olduğu gibi belli teorisyenler ön plana çıkacak ve firmaların nöropazarlama stratejileri de bu teorisyenlerin çözümlerine dayalı olacak. Bu konuda sizin hangi noktada konumlanacağınız ise yapacağınız çalışmalara bağlı.

No responses yet

Payeplon'a Abone Olarak Güncel Yazılarımızdan Haberdar Olabilirsiniz:

%d blogcu bunu beğendi: